“Expertise, ervaring en netwerk”

"Mede dankzij support2holland, kan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zich richten op waar het bij een Hogeschool werkelijk om draait: onderwijs!"

 
"Dankzij de kennis en het netwerk van support2holland ziet onze hogeschool het aantal studenten groeien dat met een NFP-beurs een korte cursus volgt. support2holland begeleidt de administratie, regelt de visumaanvragen, organiseert opvang, huisvesting en daarna de begeleiding van onze internationale studenten. Door hun jarenlange ervaring op een international office merken wij de toegevoegde waarde. support2holland weet processen goed te vertalen naar de dagelijkse praktijk."

Twitter

Visit Us On Twitter